Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT)

indywidualny_plan_terapeutyczny

Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT) – inaczej zwany treningiem funkcjonalnym, który polega na specyficznym, zaplanowanym ciągu ćwiczeń od izolowanych do globalnych obejmujących ruch we wszystkich płaszczyznach ciała. Jest to kształtowanie fundamentalnych wzorców ruchowych, które leżą u podstaw motoryczności człowieka.

 

Trening jest programowany w oparciu o wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka, dzięki niej terapeuta jest w stanie dobrać odpowiednie obciążenia. Nie jest to tylko obciążenie małe, podprogowe, na co by wskazywał termin „medyczny”, ale również submaksymalne lub  maksymalne obciążenie.

 

Głównym założeniem MTT jest diagnostyka, w trakcie której można wychwycić ewentualne deficyty w funkcjonowaniu narządu ruchu. Następnie opracowany zostaje indywidualny trening, który umożliwia usunięcie powyższych deficytów i pozwala zmniejszyć ryzyko powstawania kolejnych. Oprócz tego, MTT to zabezpieczenie przed kolejnymi urazami oraz poprawa siły układu mięśniowego.