STABILIZACJA OBWODOWA

Koncepcja oparta na nauce prawidłowego funkcjonowania osi naszych kończyn. Ograniczenia ruchomości stawów obwodowych spowodowanych przez urazy czy też zmiany degeneracyjne, zaburzają funkcję naszych kończyn zarówno w obciążeniu jak i w odciążeniu. Dlatego właśnie istotnym elementem jest wprowadzenie prawidłowego ustawienia kończyny w trakcie pozycji statecznych i dynamicznych. Nieprawidłowe ustawienia kończyny doprowadzają stawy do przeciążeń i szybszego zużywania się struktur stawowych.

Przyczyny utraty stabilności:

  • urazy
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów
    kończyn
  • incydenty bólowe
  • zawodowe obciążenia
  • jednostronne obciążenia sportowe
  • ograniczenia ruchomości kończyn